2017-ben a műsor témája Márk evangéliuma volt, amelyet a modern exegézis az első evangéliumnak tekint. Márk Jézus életének minden eseményéről tudósít bennünket. A műsorban megismerhetjük ezt a legeredetibb evangéliumot teológusok beszélgetésének segítségével. A műsor az evangélium szövegét a Szent István Társulati Biblia (SZIT) fordítása alapján használta, a honlapon is ez olvasható.
(A film alatti feliratot kikapcsolnai a "CC" ikonra kattintással lehet.)

Örömmel vesszük, ha megosztja velünk véleményét a műsorról

"
M5 TV "Evangélium" c. műsora 2017.01.08-2017.12.31

Adásidő Beszélgetőtársak Igehely téma/online lejátszás Szinoptikus helyek
2017.01.08 Martos Balázs Levente főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola
Serfőző Levente főiskolai tanár,egyetemi lelkész, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 1,2‑8 Jézus nyilvános működésének előkészítése; Keresztelő János Mt 3,1-12; Lk 3,1-9.15-18; Jn 1,6-28
2017.01.15 Martos Balázs Levente főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola
Serfőző Levente főiskolai tanár,egyetemi lelkész, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 1,9‑11 Jézus megkeresztelkedése Mt 3,13-17; Lk 3,21-22; Jn 1,32-34
Mk 1,12‑13 Jézus megkísértése Mt 4,1-11; Lk 4,1-13
2017.01.22 Martos Balázs Levente főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola
Serfőző Levente főiskolai tanár,egyetemi lelkész, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 1,14‑15 Jézus megkezdi nyilvános működését Galileában Mt 4,12-17; Lk 4,14-15
Mk 1,16‑20 Az első tanítványok meghívása Mt 4,18-22; Lk 5,1-11; Jn 1,35-51
Mk 1,21‑22 Jézus a kafarnaumi zsinagógában
2017.01.29 Kránitz Mihály a PPKE Hittudományi Kar dékánja, egyetemi tanár
Serfőző Levente főiskolai tanár,egyetemi lelkész, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 1,23‑28 Jézus meggyógyít egy ördögtől megszállt embert. Lk 4,31-37
Mk 1,29‑31 Jézus meggyógyítja Péter anyósát Mt 8,14-15; Lk 4,38-39
Mk 1,32‑34 Megszállottak és betegek gyógyítása Mt 8,16-17; Lk 4,40-44
2017.02.05 Kránitz Mihály a PPKE Hittudományi Kar dékánja, egyetemi tanár
Serfőző Levente főiskolai tanár,egyetemi lelkész, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 1,35‑39 Az imádkozó Jézus;Jézus Galileában tanít
Mk 1,40‑45 Jézus meggyógyítja a leprást Mt 8,1-4; Lk 5,12-16
2017.02.12 Kránitz Mihály a PPKE Hittudományi Kar dékánja, egyetemi tanár
Serfőző Levente főiskolai tanár,egyetemi lelkész, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 2,1‑12 Jézus meggyógyítja a bénát Mt 9,1-8; Lk 5,17-26
Mk 2,13‑17 Lévi meghívása. Lakoma a vámosokkal Mt 9,9-13; Lk 5,27-32
2017.02.19 Kránitz Mihály a PPKE Hittudományi Kar dékánja, egyetemi tanár
Serfőző Levente főiskolai tanár,egyetemi lelkész, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 2,18‑22 Jézus tanítása a böjtről Mt 9,14-17; Lk 5,33-39
Mk 2,23‑28 Kalászszedés szombaton. Mt 12,1-8; Lk 6,1-5
2017.02.26 Frész Attila Timóteus ferences atya, a Szentendrei Ferences Gimnázium igazgatója
Serfőző Levente főiskolai tanár,egyetemi lelkész, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 3,1‑6 A béna meggyógyítása szombaton Mt 12,9-14; Lk 6,6-11
Mk 3,7‑12 Jézus betegeket gyógyít. Mt 4,23-25; Lk 6,17-19
2017.03.05 Németh Norbert egyetemi lelkész, főiskolai tanár a szombathelyi és győri főiskoláról
Serfőző Levente főiskolai tanár,egyetemi lelkész, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 3,13‑19 A tizenkét apostol kiválasztása. Mt 10,1-4; Lk 6,13-16
Mk 3,20‑30 Jézus rokonai; Jézus válaszol a farizeusok vádaskodására. Mt 9,34; 12,22-32; Lk 11,14-22; 12,10
2017.03.12 Németh Norbert egyetemi lelkész, főiskolai tanár a szombathelyi és győri főiskoláról
Serfőző Levente főiskolai tanár,egyetemi lelkész, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 3,31‑35  Ki tartozik igazán Jézushoz? Mt 12,46-50; Lk 8,19-21
Mk 4,1‑2  Jézus a hajóról tanít.
2017.03.19 Németh Norbert egyetemi lelkész, főiskolai tanár a szombathelyi és győri főiskoláról
Serfőző Levente főiskolai tanár,egyetemi lelkész, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 4,3‑9  Példabeszéd a magvetőről. Mt 13,1-11.13-15.18-23; Lk 8,4-15
Mk 4,10‑20  Miért beszél Jézus példabeszédekben? A magvető példabeszéd magyarázata.
2017.03.26 Németh Norbert egyetemi lelkész, főiskolai tanár a szombathelyi és győri főiskoláról
Serfőző Levente főiskolai tanár,egyetemi lelkész, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 4,21‑23  A lámpás. Mt 5,15; 10,26; 7,2; 25,29; Lk 8,16-18; 11,33; 6,38; 19,26; 12,2
Mk 4,24‑25 A mérték.
Mk 4,26‑29  Példabeszéd a vetés növekedéséről
Mk 4,30‑34  Példabeszéd a mustármagról. Mt 13,31-32.34; Lk 13,18-19
2017.04.02 Gánicz Endre főiskolai tanár, Nyíregyházi Főiskola, Görög Katolikus Hittudományi Tanszék
Thorday Attila főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 4,35‑41  A háborgó tenger lecsendesítése Mt 8,23-27; Lk 8,22-25
2017.04.09 Gánicz Endre főiskolai tanár, Nyíregyházi Főiskola, Görög Katolikus Hittudományi Tanszék
Thorday Attila főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 5,1‑13  Jézus meggyógyítja a gadarai megszállottat Mt 8,28-34; Lk 8,26-39
Mk 5,14‑20  A csoda hatása
2017.04.16 Gánicz Endre főiskolai tanár, Nyíregyházi Főiskola, Görög Katolikus Hittudományi Tanszék
Thorday Attila főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 5,21‑34  A vérfolyásos asszony meggyógyítása Mt 9,18-26; Lk 8,40-56
Mk 5,35‑43  Jairus lányának feltámasztása
2017.04.23 Thorday Attila főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Gánicz Endre főiskolai tanár, Nyíregyházi Főiskola, Görög Katolikus Hittudományi Tanszék
Mk 6,1‑6  Jézust elutasítják Názáretben Mt 13,53-58; Lk 4,16-30; Jn 4,44; 6,42
Mk 6,7‑13  A tizenkettő kiküldése. Mt 10,5-16; Lk 9,1-6; 10,1-12
2017.04.30 Thorday Attila főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Frész Attila Timóteus ferences atya, a Szentendrei Ferences Gimnázium igazgatója
Mk 6,14‑16  Heródes-Jézus-Keresztelő – Heródes jellemrajza
Mk 6,17‑29  Keresztelő János halálának elbeszélése Mt 14,1-12; Lk 9,7-9; 3,19-20
2017.05.07 Serfőző Levente főiskolai tanár,egyetemi lelkész, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Frész Attila Timóteus ferences atya, a Szentendrei Ferences Gimnázium igazgatója
Mk 6,30‑32  Jézus pihenni hívja tanítványait Mt 14,22-33; Jn 6,16-21
Mk 6,33‑44  Az első kenyérszaporítás/Ötezer ember megvendégelése Mt 14,13-21; Lk 9,10-17; Jn 6,1-15
2017.05.14 Serfőző Levente főiskolai tanár,egyetemi lelkész, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Frész Attila Timóteus ferences atya, igazgató, a Szentendrei Ferences Gimnázium igazgatója
Mk 6,45‑52  Jézus a vízen jár Mt 14,22-33; Jn 6,16-21
Mk 6,53‑56  Beteggyógyítások Genezáret földjén Mt 14,34-36
2017.05.21 Serfőző Levente főiskolai tanár,egyetemi lelkész, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Frész Attila Timóteus ferences atya, a Szentendrei Ferences Gimnázium igazgatója
Mk 7,1‑8  A tisztaságról és a tisztátalanságról. Mt 15,10-20
Mk 7,9‑23  A farizeusok egyes cselekedeteinek bírálata. Mt 15,29-31
2017.05.28 Serfőző Levente főiskolai tanár,egyetemi lelkész, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Liszkai Tamás főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 7,24‑30  A kánaáni (pogány) asszony lányának meggyógyítása Mt 15,21-28
Mk 7,31‑37  A süketnéma meggyógyítása. Mt 15,29-31
2017.06.04 Serfőző Levente főiskolai tanár,egyetemi lelkész, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Liszkai Tamás főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 8,1‑10  A második kenyérszaporítás Mt 15,32-39
Mk 8,11‑13  A farizeusok jelet kérnek Jézustól Mt 16,1-12; Lk 11,16.29; 12,1; Mt 12,38-39
2017.06.11 Martos Balázs Levente főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola
Liszkai Tamás főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 8,14‑21  Óvás a farizeusoktól és Heródestől Mt 16,21-23; Lk 9,22
Mk 8,22‑26  A betszaidai vak meggyógyítása.
Mk 8,27‑30  Péter vallomása. Mt 16,13-20; Lk 9,18-21
2017.06.18 Martos Balázs Levente főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola
Liszkai Tamás főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 8,31‑33  Jézus először jövendöli meg szenvedését Mt 16,21-23; Lk 9,22
Mk 8,34‑9,1 Jézus követése; az önmegtagadás Mt 16,24-28; Lk 9,23-27
2017.06.25 Martos Balázs Levente főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola
Liszkai Tamás főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 9,2‑13  Jézus színeváltozása Mt 17,1-13; Lk 9,28-36
2017.07.02 Martos Balázs Levente főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola
Liszkai Tamás főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 9,14‑22  A megszállott gyermek meggyógyítása Mt 17,14-21; Lk 9,37-43a
Mk 9,23‑29 
2017.07.09 Csernai Balázs főiskolai tanár, Püspöki Hittudományi Főiskola, Győr
Thorday Attila főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 9,30‑32  Jézus másodszor jövendöli meg szenvedését. Mt 17,22-23; Lk 9,43b-45
2017.07.16 Csernai Balázs főiskolai tanár, Püspöki Hittudományi Főiskola, Győr
Thorday Attila főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 9,33‑37  A tanítványok vetélkedése/Ki a legnagyobb? Mt 18,1-5; Lk 9,46-48
Mk 9,38‑50  Az ismeretlen ördögűző Lk 9,49-50
Óvás a megbotránkoztatástól Mt 18,6-10; Lk 17,1-2
Az ízetlenné vált só Mt 5,13; Lk 14,34-35
2017.07.23 Csernai Balázs főiskolai tanár, Püspöki Hittudományi Főiskola, Győr
Thorday Attila főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 10,1‑12  A házasság felbonthatatlansága. Mt 19,1-9; Lk 16,18; Mt 5,31-32
2017.07.30 Csernai Balázs főiskolai tanár, Püspöki Hittudományi Főiskola, Győr
Thorday Attila főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 10,13‑16  Jézus megáldja a gyermekeket Mt 19,13-15; Lk 18,15-17
 Mk 10,17‑22  A gazdag ifjú. Mt 19,16-26; Lk 18,18-27
2017.08.06 Horváth Endre (Szabadka) főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Liszkai Tamás főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 10,23‑27  A gazdagság veszélyei.
Mk 10,28‑31  A lemondás jutalma. Mt 19,27-30; Lk 18,28-30
2017.08.13 Horváth Endre (Szabadka) főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Liszkai Tamás főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 10,32‑34  Jézus harmadszor jövendöli meg szenvedését. Mt 20,17-19; Lk 18,31-34
Mk 10,35‑45  Az uralkodásról és a szolgálatról (Zebedeus fiainak kérése.) Mt 20,20-28; Lk 22,24-27; 12,50
2017.08.20 Horváth Endre (Szabadka) főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Liszkai Tamás főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 10,46‑52  A vak Bartimeus meggyógyítása Mt 20,29-34; Lk 18,35-43
2017.08.27 Horváth Endre (Szabadka) főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Liszkai Tamás főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 11,1‑11  Jézus bevonul Jeruzsálembe Mt 21,1-11; Lk 19,28-38; Jn 12,12-19
2017.09.03 Kocsis Imre tanszékvezető professzor, PPKE
Racs Csaba főiskolai tanár, Eger, Hittudományi Főiskola
Mk 11,12‑14  A terméketlen fügefa. Mt 21,18-19a
Mk 11,15‑19  Jézus megtisztítja a templomot Mt 21,12-17; Lk 19,45-48; Jn 2,14-22
2017.09.10 Kocsis Imre tanszékvezető professzor, PPKE
Racs Csaba főiskolai tanár, Eger, Hittudományi Főiskola
Mk 11,20‑26  A fügefa elszáradása Mt 21,19b-22
2017.09.17 Kocsis Imre tanszékvezető professzor, PPKE
Racs Csaba főiskolai tanár, Eger, Hittudományi Főiskola
Mk 11,27‑33  Kérdés Jézus hatalmáról Mt 21,23-27; Lk 20,1-8
2017.09.24 Kocsis Imre tanszékvezető professzor, PPKE
Racs Csaba főiskolai tanár, Eger, Hittudományi Főiskola
Mk 12,1‑12  Példabeszéd a gonosz szőlőmunkásokról. Mt 21,33-46; Lk 20,9-19
2017.10.01 Kocsis Imre tanszékvezető professzor, PPKE
Racs Csaba főiskolai tanár, Eger, Hittudományi Főiskola
Mk 12,13‑17  Szabad-e adót fizetni a császárnak? Mt 22,15-22; Lk 20,20-26
Mk 12,18‑27  Kérdés a halottak feltámadásáról Mt 22,23-33; Lk 20,27-40
2017.10.08 Csernai Balázs főiskolai tanár, Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém
Martos Balázs Levente főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola
Mk 12,28‑34  Kérdés a főparancsról. Mt 22,34-40; Lk 10,25-28
Mk 12,35‑37  Krisztus Dávidnak Fia és Ura Mt 22,41-46a; Lk 20,41-44
2017.10.15 Horváth Endre (Szabadka) főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Martos Balázs Levente főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola
Mk 12,38‑40 Beszéd a farizeusok és írástudók ellen Mt 23,6-7.14; Lk 20,45-47
Mk 12,41‑44  Az özvegyasszony két fillérje Lk 21,1-4
2017.10.22 Csernai Balázs főiskolai tanár, Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém
Martos Balázs Levente főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola
Mk 13,1‑4 A templom pusztulása Mt 24,1-2; Lk 21,5-6
Mk 13,5‑13  Jövendölés a világ végéről. Mt 24,3-22; Lk 21,7-24; Mt 10,17-22
Mk 13,14‑20  Jeruzsálem pusztulása.
2017.10.29 Csernai Balázs főiskolai tanár, Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém
Martos Balázs Levente főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola
Mk 13,21‑27 Az Emberfia eljövetele. Mt 24,29-36; Lk 21,25-33
Mk 13,28‑37  A fügefáról szóló hasonlat. A végidőre vonatkozó intelmek.
2017.11.05 Horváth Endre (Szabadka) főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Martos Balázs Levente főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola
Mk 14,1‑2 A nép vezetőinek tanácskozása Jézus ellen. Mt 26,3-5; Lk 22,1-2; Jn 11,47-53
Mk 14,3‑9  Jézus Betániában. Mt 26,6-13; Jn 12,1-8
Mk 14,10‑11  Júdás elárulja Jézust. Mt 26,14-16; Lk 22,3-6
2017.11.12 Horváth Endre (Szabadka) főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Martos Balázs Levente főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola
Mk 14,12‑16 A húsvéti vacsora előkészítése. Mt 26,17-29; Lk 22,7-23; 1Kor 11,23-25
Mk 14,17‑21  Jézus bejelenti Júdás árulását. Mt 24,3-22; Lk 21,7-24; Mt 10,17-22
Mk 14,22‑25  Az eukarisztia alapítása.
2017.11.19 Horváth Endre (Szabadka) főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Martos Balázs Levente főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola
Mk 14,26‑31 Jézus kimegy az Olajfák hegyére. Péter tagadásának megjövendölése. Mt 26,30-35; Lk 22,33-34
Mk 14,32‑42  Jézus imája a Getszemáni kertben. Mt 26,36-46; Lk 22,39-46
Mk 14,43‑52  Jézus elfogatása. Mt 26,47-56; Lk 22,47-53; Jn 18,3-11
2017.11.26 Horváth Endre (Szabadka) főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Martos Balázs Levente főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola
Mk 14,53‑65 Jézus a főtanács előtt. Mt 26,57-68; Lk 22,54-55.63-71; Jn 18,13-14.19-24
Mk 14,66‑72  Péter megtagadja Jézust. Mt 26,69-75; Lk 22,56-62; Jn 18,15-18.25-27
2017.12.03 Horváth Endre (Szabadka) főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Martos Balázs Levente főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola
Mk 15,1‑15 Jézus Pilátus előtt. Jézus és Barabbás. Mt 27,1-2.11-14; Lk 23,1-5; Jn 18,28-38
Mt 27,15-26; Lk 23,13-25; Jn 18,39-40; 19,4-16)
Mk 15,16‑20a  Jézus kigúnyolása. Mt 27,27-30; Jn 19,2-5
2017.12.10 Liszkai Tamás főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Martos Balázs Levente főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola
Mk 15,20b‑32 Jézus megfeszítése. Mt 27,31-44; Lk 23,26.33-35.38-39; Jn 19,16-24
Mk 15,33‑41  Jézus halála. Mt 27,45-56; Lk 23,44-49; Jn 19,28-30
Mk 15,42‑47  Jézust sírba helyezik. Mt 27,57-61; Lk 23,50-55; Jn 19,38-42
2017.12.17 Liszkai Tamás főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Martos Balázs Levente főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola
Mk 16,1‑8 Az angyal híradása az üres sírnál. Jézus feltámadása. Mt 3,1-12; Lk 3,1-9.15-18; Jn 1,6-28
2017.12.24 Liszkai Tamás főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Martos Balázs Levente főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola
Mk 16,9‑14 Jézus többeknek megjelenik. Mt 28,8-10; Lk 24,13-35; Jn 20,11-18
2017.12.31 Liszkai Tamás főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Martos Balázs Levente főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola
Mk 16,15‑18 Az apostolok küldetése. Mt 28,16-20
Mk 16,19‑20  Jézus mennybemenetele. Lk 24,50-53; ApCsel 1,4-12