2017. január 8-án új sorozat indult az M5 TV csatornán Evangélium címmel. A műsor minden vasárnap reggel 7 óra körül kerül adásba. (Ismétlés: hétfőn ~12 órakor M5TV és szombat éjfél körül a Duna World csatornán.) Témája ebben az évben Márk evangéliuma, amelyet a modern exegézis az első evangéliumnak tekint. A műsort Gyuri atya (Kocsi György főiskolai tanár) vezeti, aki minden héten két teológussal beszélget Márk evangéliumáról, amely Jézus életének minden eseményéről tudósít bennünket. Kövesse velünk hétről hétre a műsort, ismerje meg ezt a legeredetibb evangéliumot teológusok beszélgetése nyomán.

Örömmel vesszük, ha megosztja velünk véleményét a műsorról

...."
M5 TV "Evangélium" c. műsora 2017.01.08-2017.12.31

Adásidő Beszélgetőtársak Igehely téma/online lejátszás Szinoptikus helyek
2017.12.31 Liszkai Tamás főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Martos Balázs Levente főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola
Mk 16,15‑18 Az apostolok küldetése. Mt 28,16-20
Mk 16,19‑20  Jézus mennybemenetele. Lk 24,50-53; ApCsel 1,4-12
2017.12.24 Liszkai Tamás főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Martos Balázs Levente főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola
Mk 16,9‑14 Jézus többeknek megjelenik. Mt 28,8-10; Lk 24,13-35; Jn 20,11-18
2017.12.17 Liszkai Tamás főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Martos Balázs Levente főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola
Mk 16,1‑8 Az angyal híradása az üres sírnál. Jézus feltámadása. Mt 3,1-12; Lk 3,1-9.15-18; Jn 1,6-28
2017.12.10 Liszkai Tamás főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Martos Balázs Levente főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola
Mk 15,20b‑32 Jézus megfeszítése. Mt 27,31-44; Lk 23,26.33-35.38-39; Jn 19,16-24
Mk 15,33‑41  Jézus halála. Mt 27,45-56; Lk 23,44-49; Jn 19,28-30
Mk 15,42‑47  Jézust sírba helyezik. Mt 27,57-61; Lk 23,50-55; Jn 19,38-42
2017.12.03 Horváth Endre (Szabadka) főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Martos Balázs Levente főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola
Mk 15,1‑15 Jézus Pilátus előtt. Jézus és Barabbás. Mt 27,1-2.11-14; Lk 23,1-5; Jn 18,28-38
Mt 27,15-26; Lk 23,13-25; Jn 18,39-40; 19,4-16)
Mk 15,16‑20a  Jézus kigúnyolása. Mt 27,27-30; Jn 19,2-5
2017.11.26 Horváth Endre (Szabadka) főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Martos Balázs Levente főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola
Mk 14,53‑65 Jézus a főtanács előtt. Mt 26,57-68; Lk 22,54-55.63-71; Jn 18,13-14.19-24
Mk 14,66‑72  Péter megtagadja Jézust. Mt 26,69-75; Lk 22,56-62; Jn 18,15-18.25-27
2017.11.19 Horváth Endre (Szabadka) főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Martos Balázs Levente főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola
Mk 14,26‑31 Jézus kimegy az Olajfák hegyére. Péter tagadásának megjövendölése. Mt 26,30-35; Lk 22,33-34
Mk 14,32‑42  Jézus imája a Getszemáni kertben. Mt 26,36-46; Lk 22,39-46
Mk 14,43‑52  Jézus elfogatása. Mt 26,47-56; Lk 22,47-53; Jn 18,3-11
2017.11.12 Horváth Endre (Szabadka) főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Martos Balázs Levente főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola
Mk 14,12‑16 A húsvéti vacsora előkészítése. Mt 26,17-29; Lk 22,7-23; 1Kor 11,23-25
Mk 14,17‑21  Jézus bejelenti Júdás árulását. Mt 24,3-22; Lk 21,7-24; Mt 10,17-22
Mk 14,22‑25  Az eukarisztia alapítása.
2017.11.05 Csernai Balázs főiskolai tanár, Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém
Martos Balázs Levente főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola
Mk 14,1‑2 A nép vezetőinek tanácskozása Jézus ellen. Mt 26,3-5; Lk 22,1-2; Jn 11,47-53
Mk 14,3‑9  Jézus Betániában. Mt 26,6-13; Jn 12,1-8
Mk 14,10‑11  Júdás elárulja Jézust. Mt 26,14-16; Lk 22,3-6
2017.10.29 Csernai Balázs főiskolai tanár, Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém
Martos Balázs Levente főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola
Mk 13,21‑27 Az Emberfia eljövetele. Mt 24,29-36; Lk 21,25-33
Mk 13,28‑37  A fügefáról szóló hasonlat. A végidőre vonatkozó intelmek.
2017.10.22 Csernai Balázs főiskolai tanár, Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém
Martos Balázs Levente főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola
Mk 13,1‑4 A templom pusztulása Mt 24,1-2; Lk 21,5-6
Mk 13,5‑13  Jövendölés a világ végéről. Mt 24,3-22; Lk 21,7-24; Mt 10,17-22
Mk 13,14‑20  Jeruzsálem pusztulása.
2017.10.15 Horváth Endre (Szabadka) főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Martos Balázs Levente főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola
Mk 12,38‑40 Beszéd a farizeusok és írástudók ellen Mt 23,6-7.14; Lk 20,45-47
Mk 12,41‑44  Az özvegyasszony két fillérje Lk 21,1-4
2017.10.08 Csernai Balázs főiskolai tanár, Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém
Martos Balázs Levente főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola
Mk 12,28‑34  Kérdés a főparancsról. Mt 22,34-40; Lk 10,25-28
Mk 12,35‑37  Krisztus Dávidnak Fia és Ura Mt 22,41-46a; Lk 20,41-44
2017.10.01 Kocsis Imre tanszékvezető professzor, PPKE
Racs Csaba főiskolai tanár, Eger, Hittudományi Főiskola
Mk 12,13‑17  Szabad-e adót fizetni a császárnak? Mt 22,15-22; Lk 20,20-26
Mk 12,18‑27  Kérdés a halottak feltámadásáról Mt 22,23-33; Lk 20,27-40
2017.09.24 Kocsis Imre tanszékvezető professzor, PPKE
Racs Csaba főiskolai tanár, Eger, Hittudományi Főiskola
Mk 12,1‑12  Példabeszéd a gonosz szőlőmunkásokról. Mt 21,33-46; Lk 20,9-19
2017.09.17 Kocsis Imre tanszékvezető professzor, PPKE
Racs Csaba főiskolai tanár, Eger, Hittudományi Főiskola
Mk 11,27‑33  Kérdés Jézus hatalmáról Mt 21,23-27; Lk 20,1-8
2017.09.10 Kocsis Imre tanszékvezető professzor, PPKE
Racs Csaba főiskolai tanár, Eger, Hittudományi Főiskola
Mk 11,20‑26  A fügefa elszáradása Mt 21,19b-22
2017.09.03 Kocsis Imre tanszékvezető professzor, PPKE
Racs Csaba főiskolai tanár, Eger, Hittudományi Főiskola
Mk 11,12‑14  A terméketlen fügefa. Mt 21,18-19a
Mk 11,15‑19  Jézus megtisztítja a templomot Mt 21,12-17; Lk 19,45-48; Jn 2,14-22
2017.08.27 Horváth Endre (Szabadka) főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Liszkai Tamás főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 11,1‑11  Jézus bevonul Jeruzsálembe Mt 21,1-11; Lk 19,28-38; Jn 12,12-19
2017.08.20 Horváth Endre (Szabadka) főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Liszkai Tamás főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 10,46‑52  A vak Bartimeus meggyógyítása Mt 20,29-34; Lk 18,35-43
2017.08.13 Horváth Endre (Szabadka) főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Liszkai Tamás főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 10,32‑34  Jézus harmadszor jövendöli meg szenvedését. Mt 20,17-19; Lk 18,31-34
Mk 10,35‑45  Az uralkodásról és a szolgálatról (Zebedeus fiainak kérése.) Mt 20,20-28; Lk 22,24-27; 12,50
2017.08.06 Horváth Endre (Szabadka) főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Liszkai Tamás főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 10,23‑27  A gazdagság veszélyei.
Mk 10,28‑31  A lemondás jutalma. Mt 19,27-30; Lk 18,28-30
2017.07.30 Csernai Balázs főiskolai tanár, Püspöki Hittudományi Főiskola, Győr
Thorday Attila főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 10,13‑16  Jézus megáldja a gyermekeket Mt 19,13-15; Lk 18,15-17
 Mk 10,17‑22  A gazdag ifjú. Mt 19,16-26; Lk 18,18-27
2017.07.23 Csernai Balázs főiskolai tanár, Püspöki Hittudományi Főiskola, Győr
Thorday Attila főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 10,1‑12  A házasság felbonthatatlansága. Mt 19,1-9; Lk 16,18; Mt 5,31-32
2017.07.16 Csernai Balázs főiskolai tanár, Püspöki Hittudományi Főiskola, Győr
Thorday Attila főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 9,33‑37  A tanítványok vetélkedése/Ki a legnagyobb? Mt 18,1-5; Lk 9,46-48
Mk 9,38‑50  Az ismeretlen ördögűző Lk 9,49-50
Óvás a megbotránkoztatástól Mt 18,6-10; Lk 17,1-2
Az ízetlenné vált só Mt 5,13; Lk 14,34-35
2017.07.09 Csernai Balázs főiskolai tanár, Püspöki Hittudományi Főiskola, Győr
Thorday Attila főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 9,30‑32  Jézus másodszor jövendöli meg szenvedését. Mt 17,22-23; Lk 9,43b-45
2017.07.02 Martos Balázs Levente főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola
Liszkai Tamás főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 9,14‑22  A megszállott gyermek meggyógyítása Mt 17,14-21; Lk 9,37-43a
Mk 9,23‑29 
2017.06.25 Martos Balázs Levente főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola
Liszkai Tamás főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 9,2‑13  Jézus színeváltozása Mt 17,1-13; Lk 9,28-36
2017.06.18Martos Balázs Levente főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola
Liszkai Tamás főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 8,31‑33  Jézus először jövendöli meg szenvedését Mt 16,21-23; Lk 9,22
Mk 8,34‑38  Jézus követése; az önmegtagadás Mt 16,24-28; Lk 9,23-27
Mk 9,1 
2017.06.11 Martos Balázs Levente főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola
Liszkai Tamás főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 8,14‑21  Óvás a farizeusoktól és Heródestől Mt 16,21-23; Lk 9,22
Mk 8,22‑26  A betszaidai vak meggyógyítása.
Mk 8,27‑30  Péter vallomása. Mt 16,13-20; Lk 9,18-21
2017.06.04 Serfőző Levente főiskolai tanár,egyetemi lelkész, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Liszkai Tamás főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 8,1‑10  A második kenyérszaporítás Mt 15,32-39
Mk 8,11‑13  A farizeusok jelet kérnek Jézustól Mt 16,1-12; Lk 11,16.29; 12,1; Mt 12,38-39
2017.05.28 Serfőző Levente főiskolai tanár,egyetemi lelkész, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Liszkai Tamás főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 7,24‑30  A kánaáni (pogány) asszony lányának meggyógyítása Mt 15,21-28
Mk 7,31‑37  A süketnéma meggyógyítása. Mt 15,29-31
2017.05.21 Serfőző Levente főiskolai tanár,egyetemi lelkész, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Frész Attila Timóteus ferences atya, a Szentendrei Ferences Gimnázium igazgatója
Mk 7,1‑8  A tisztaságról és a tisztátalanságról. Mt 15,10-20
Mk 7,9‑23  A farizeusok egyes cselekedeteinek bírálata. Mt 15,29-31
2017.05.14 Serfőző Levente főiskolai tanár,egyetemi lelkész, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Frész Attila Timóteus ferences atya, igazgató, a Szentendrei Ferences Gimnázium igazgatója
Mk 6,45‑52  Jézus a vízen jár Mt 14,22-33; Jn 6,16-21
Mk 6,53‑56  Beteggyógyítások Genezáret földjén Mt 14,34-36
2017.05.07 Serfőző Levente főiskolai tanár,egyetemi lelkész, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Frész Attila Timóteus ferences atya, a Szentendrei Ferences Gimnázium igazgatója
Mk 6,30‑32  Jézus pihenni hívja tanítványait Mt 14,22-33; Jn 6,16-21
Mk 6,33‑44  Az első kenyérszaporítás/Ötezer ember megvendégelése Mt 14,13-21; Lk 9,10-17; Jn 6,1-15
2017.04.30 Thorday Attila főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Frész Attila Timóteus ferences atya, a Szentendrei Ferences Gimnázium igazgatója
Mk 6,14‑16  Heródes-Jézus-Keresztelő – Heródes jellemrajza
Mk 6,17‑29  Keresztelő János halálának elbeszélése Mt 14,1-12; Lk 9,7-9; 3,19-20
2017.04.23 Thorday Attila főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Gánicz Endre főiskolai tanár, Nyíregyházi Főiskola, Görög Katolikus Hittudományi Tanszék
Mk 6,1‑6  Jézust elutasítják Názáretben Mt 13,53-58; Lk 4,16-30; Jn 4,44; 6,42
Mk 6,7‑13  A tizenkettő kiküldése. Mt 10,5-16; Lk 9,1-6; 10,1-12
2017.04.16 Gánicz Endre főiskolai tanár, Nyíregyházi Főiskola, Görög Katolikus Hittudományi Tanszék
Thorday Attila főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 5,21‑34  A vérfolyásos asszony meggyógyítása Mt 9,18-26; Lk 8,40-56
Mk 5,35‑43  Jairus lányának feltámasztása
2017.04.09 Gánicz Endre főiskolai tanár, Nyíregyházi Főiskola, Görög Katolikus Hittudományi Tanszék
Thorday Attila főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 5,1‑13  Jézus meggyógyítja a gadarai megszállottat Mt 8,28-34; Lk 8,26-39
Mk 5,14‑20  A csoda hatása
2017.04.02 Gánicz Endre főiskolai tanár, Nyíregyházi Főiskola, Görög Katolikus Hittudományi Tanszék
Thorday Attila főiskolai tanár, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 4,35‑41  A háborgó tenger lecsendesítése Mt 8,23-27; Lk 8,22-25
2017.03.26 Németh Norbert egyetemi lelkész, főiskolai tanár a szombathelyi és győri főiskoláról
Serfőző Levente főiskolai tanár,egyetemi lelkész, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 4,21‑23  A lámpás. Mt 5,15; 10,26; 7,2; 25,29; Lk 8,16-18; 11,33; 6,38; 19,26; 12,2
Mk 4,24‑25 A mérték.
Mk 4,26‑29  Példabeszéd a vetés növekedéséről
Mk 4,30‑34  Példabeszéd a mustármagról. Mt 13,31-32.34; Lk 13,18-19
2017.03.19 Németh Norbert egyetemi lelkész, főiskolai tanár a szombathelyi és győri főiskoláról
Serfőző Levente főiskolai tanár,egyetemi lelkész, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 4,3‑9  Példabeszéd a magvetőről. Mt 13,1-11.13-15.18-23; Lk 8,4-15
Mk 4,10‑20  Miért beszél Jézus példabeszédekben? A magvető példabeszéd magyarázata.
2017.03.12 Németh Norbert egyetemi lelkész, főiskolai tanár a szombathelyi és győri főiskoláról
Serfőző Levente főiskolai tanár,egyetemi lelkész, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 3,31‑35  Ki tartozik igazán Jézushoz? Mt 12,46-50; Lk 8,19-21
Mk 4,1‑2  Jézus a hajóról tanít.
2017.03.05 Németh Norbert egyetemi lelkész, főiskolai tanár a szombathelyi és győri főiskoláról
Serfőző Levente főiskolai tanár,egyetemi lelkész, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 3,13‑19 A tizenkét apostol kiválasztása. Mt 10,1-4; Lk 6,13-16
Mk 3,20‑30 Jézus rokonai; Jézus válaszol a farizeusok vádaskodására. Mt 9,34; 12,22-32; Lk 11,14-22; 12,10
2017.02.26 Frész Attila Timóteus ferences atya, a Szentendrei Ferences Gimnázium igazgatója
Serfőző Levente főiskolai tanár,egyetemi lelkész, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 3,1‑6 A béna meggyógyítása szombaton Mt 12,9-14; Lk 6,6-11
Mk 3,7‑12 Jézus betegeket gyógyít. Mt 4,23-25; Lk 6,17-19
2017.02.19 Kránitz Mihály a PPKE Hittudományi Kar dékánja, egyetemi tanár
Serfőző Levente főiskolai tanár,egyetemi lelkész, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 2,18‑22 Jézus tanítása a böjtről Mt 9,14-17; Lk 5,33-39
Mk 2,23‑28 Kalászszedés szombaton. Mt 12,1-8; Lk 6,1-5
2017.02.12 Kránitz Mihály a PPKE Hittudományi Kar dékánja, egyetemi tanár
Serfőző Levente főiskolai tanár,egyetemi lelkész, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 2,1‑12 Jézus meggyógyítja a bénát Mt 9,1-8; Lk 5,17-26
Mk 2,13‑17 Lévi meghívása. Lakoma a vámosokkal Mt 9,9-13; Lk 5,27-32
2017.02.05 Kránitz Mihály a PPKE Hittudományi Kar dékánja, egyetemi tanár
Serfőző Levente főiskolai tanár,egyetemi lelkész, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 1,35‑39 Az imádkozó Jézus;Jézus Galileában tanít
Mk 1,40‑45 Jézus meggyógyítja a leprást Mt 8,1-4; Lk 5,12-16
2017.01.29 Kránitz Mihály a PPKE Hittudományi Kar dékánja, egyetemi tanár
Serfőző Levente főiskolai tanár,egyetemi lelkész, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 1,23‑28 Jézus meggyógyít egy ördögtől megszállt embert. Lk 4,31-37
Mk 1,29‑31 Jézus meggyógyítja Péter anyósát Mt 8,14-15; Lk 4,38-39
Mk 1,32‑34 Megszállottak és betegek gyógyítása Mt 8,16-17; Lk 4,40-44
2017.01.22 Martos Balázs Levente főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola
Serfőző Levente főiskolai tanár,egyetemi lelkész, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 1,14‑15 Jézus megkezdi nyilvános működését Galileában Mt 4,12-17; Lk 4,14-15
Mk 1,16‑20 Az első tanítványok meghívása Mt 4,18-22; Lk 5,1-11; Jn 1,35-51
Mk 1,21‑22 Jézus a kafarnaumi zsinagógában
2017.01.15 Martos Balázs Levente főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola
Serfőző Levente főiskolai tanár,egyetemi lelkész, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 1,9‑11 Jézus megkeresztelkedése Mt 3,13-17; Lk 3,21-22; Jn 1,32-34
Mk 1,12‑13 Jézus megkísértése Mt 4,1-11; Lk 4,1-13
2017.01.08 Martos Balázs Levente főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola
Serfőző Levente főiskolai tanár,egyetemi lelkész, Szeged, Gál Ferenc Főiskola
Mk 1,2‑8 Jézus nyilvános működésének előkészítése; Keresztelő János Mt 3,1-12; Lk 3,1-9.15-18; Jn 1,6-28