Az orgona

A zamárdi templomnak volt egy kitűnően működő orgonája, amely 1786-ban készült, de sajnos a II. világháborúban a balatoni harcok során a szovjetek az orgonaszéket elégették, a sípokat pedig "megfújták".

Az orgona építésének szándékát Kocsi György plébános úr 2006. augusztus 20-án, az új harang felszentelésekor jelentette be. A tervezés 2007 tavaszán kezdődött a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft. vezetőivel. Ekkor javasolta Budavári Attila, a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft. egyik ügyvezető igazgatója, aki édesanyja révén zamárdi kötődésű, hogy egy különleges, Magyarországon eddig még nem látott és hallott francia barokk hangszer jöhessen létre Zamárdiban. A tervezés és az orgona megépítése Bertrand Cattiaux világhírű francia orgonaépítő mesterrel együttműködve történt. Az orgona 26.5 millió forintba került, melynek költségeit a plébánia eladott telkei, valamint a zamárdi hívek, és nyaralók nagylelkű adományai fedezték. Az orgona árának kifizetése 2009. június 30-án történt meg.

Az orgona alkatrészeinek elkészítését és felépítését a pécsiek végezték Cattiaux építőmester tervei szerint. Az intonálást is ő maga végezte 2009 augusztusában. A fennmaradó, még beépítendő két nyelvsípsor 2010. júniusáig Pécsett készült, melyet Cattiaux úr intonált. Az orgonában ezenkívül található egy különleges regiszter, az ún. Solocornet, saját (harmadik) manuálklaviatúrán.

Az orgona súlya 2340 kg. A csúszkaládás orgona játék- és regisztertraktúrája tisztán mechanikus rendszerű. A fújtatómotor és a két ékfúvó az orgona mögött, a toronyban foglalnak helyet. Az orgonaszekrény, a játszószekrény, a szélládák és a fasípok tölgyfából készültek. A manuálbillentyűkön csont- és ébenfafeltét található. Az ónsípok 10 és 80 %-os ónötvözetből valók.

Az orgonának 1030 sípja van, amelyből 37 homlokzati síp, 820 belső ónsíp, 63 fasíp és 110 nyelvsíp. A hangolás magassága 415 Hz/18oC. Az orgona felépítése összesen 6500 munkaórát vett igénybe. A hangszer teljes egészében magyar termék, a fújtatómotor kivételével minden alkatrész a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra műhelyében készült.

Az orgona építése a helyszínen 2009. július 16-án kezdődött és augusztus 18-án fejeződött be nagy munkával és odaadással mind a pécsiek, mind a franciák: Bertrand Cattiaux és Laurent Anen részéről. A francia orgonaépítők és a pécsi manufaktúra referenciái megtalálhatók az interneten.

Az orgona megépítéséhez szükség volt még több kiegészítő munkára. A földrengések miatt megrepedt boltozatot vasrúddal kötötték össze a II. világháború előtt. Ez az összekötő rúd nagyon zavarta az orgona látványát, ezért Lógó János professzor úr közbenjárásával Borbás Máté úr, a Pannon Freyssinet Kft. igazgatója egy áthidaló acélsodronyt, pászmát ajándékozott a zamárdi templomnak, Woynarovich Tamás mérnök úr, Dr. Drozdy Győző úr és Sovák Zsolt úr pedig a beszereléshez nyújtottak segítséget. Mindnyájuknak köszönjük önzetlen segítségüket. Az orgona építése előtt a kórus burkolatát is ki kellett cserélni, aminek költségét szintén az adományokból fedeztük.

Az orgona szentelését Dr. Takács Nándor ny. székesfehérvári püspök úr végezte 2010. június 27-én. A két nyitó koncertet ugyanezen a napon a Budapesti Zeneakadémia professzorai: Pálúr János, Ruppert István, Fassang László, valamint Kováts Péter orgonaművész adták. Az orgonaszentelésen és a koncerten a francia orgonaépítők, valamint a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra munkatársai is jelen voltak.

Magyarországon, de Közép-Európában is a zamárdi az első francia barokk orgona. Eddig csak német barokk orgonákat építettek, amelyek francia művek megszólaltatását nem tették lehetővé. Orgonánk alkalmas mind francia, mind német darabok előadására.

"A zamárdi orgona létrejötte Kocsi György plébános atya zeneszeretetének, elhatározásának és az anyagiak előteremtésében folytatott áldozatos munkájának köszönhető. Nem túlzás azt állítani, hogy a zamárdi orgona új korszakot nyit a magyar orgonakultúrában, egyházzenében, a magas fokú oktatásban és koncertéletben." - mondta Pálúr János professzor úr, a Zeneakadémia tanára.

[Vissza]