Szent Kristóf búcsú

Szent Kristóf búcsú - Szántódpuszta


Szt. Kristóf kápolna, Szántódpuszta


  2013-ban volt negyven éve, hogy Lékai bíboros úr felelevenítette a szántódpusztai búcsúk régi hagyományát. Erről az eseményről a zamárdi plébániatemplom Historia Domusa alapján részletes visszaemlékezést olvashatnak.
  2013. július 28-án vasárnap 11 órakor Nagy Vendel kaposvári helynök úr felszentelte a kívülről gyönyörűen megújult kápolnát és az új Keresztet. Utána - a szokásos módon - megáldotta az autókat. Az idén is nagyon sokan jöttek el erre az ünnepi alkalomra.


A szántódpusztai Szt. Kristóf kápolna külsejét 2013-ban - az első modern autós búcsú 40 éves évfordulójára - állami támogatások, magán adományok segítségével és elsősorban Kocsi György, Zamárdi plébános úr áldozatos erőfeszítéseivel renoválták, így újra régi fényében ragyog. Itt láthat képeket  a felújított kápolnáról.Az első modern szántódpusztai Szent Kristóf búcsú története 1973-ból

Visszaemlékezés a historia domus alapján - lejegyezte Vörös Gyula plébános

1973. júl. 29-én Szántódon Szent Kristóf-napi püspöki autós megáldásos mise

Dr. Lékai püspök úr ez év június havában a Somogy-megyei Tanács elnökével és több megyei és budapesti előkelőséggel ellátogatott Szántód pusztára, és miután megtekintették az évszázados tihanyi bencés apátsághoz tartozó pusztát majdnem eredeti állapotában, püspök atya tudomást szerzett arról, hogy a rég múlt századokban Szent Kristóf ünnepén népes búcsút szoktak ott tartani, elhatározta, hogy felújítja modern formában a búcsút, s fent a kápolna mellett a turizmus szellemében autós misét és utána autók és egyéb járművek megáldását fogja végezni. Ezek után kapcsolatba lépett Vörös Gyula zamárdi plébánossal (hisz a puszta egyházilag is Zamárdihoz tartozik!), és megkérte, hogy a Balaton-parti plébánosokhoz küldjön hirdetést, akik aztán közlik híveikkel a szántódi búcsú idejét és módját. 20 plébániára el is küldte a hirdetést, aminek aztán meg is lett az eredménye, mert nagyon szép számban jelentek meg autósok és motorosok a szokatlan ünnepségen. (Egyébként egy kis kellemetlenség is történt, mert a siófoki járási tanács tévedésből a búcsú előtti nap le akarta fújni az ünnepséget! Amikor aztán tudomásukra jutott, hogy a megyei tanács hozzájárulásával történik az előkészület és maga a püspök úr személyesen jön le az ünnepségre, megszűnt az ellenkezés, sőt a plébános kérésére a rendőrkapitány rendőröket is küldött Szántódra a forgalom irányítására és a rend fenntartására.) Főleg a puszta hívei valóságos büszkeséggel várták a püspök atyát és az autós vendégeket. Szombaton, 28-án egész nap takarították a pusztát és főleg a kápolna környékét, sőt nagyon díszes díszkaput is állítottak a bejáratnál. Kivette részét a zamárdi "Magyar Tenger" termelőszövetkezet is, hiszen egy napig több emberével végeztette a kápolna körüli tisztító munkát. Bokrok, cserjék kivágása, a feljáró lépcső rendbe hozása. Amikor püspök atya Hegyi János kanonok kíséretében és a plébános kalauzolása mellett megérkezett a kápolnához, csodálattal szemlélték a tábori oltár körül várakozó - mintegy 2.000-nyi - hívő sereget. A szentmise külső pompáját emelte még az a tény is, hogy falunk két pap szülöttje (Dr. Kiss György budapesti káplán és Varga Ferenc domaszéki plébános) itthon volt. Jelen volt és asszisztált Dr. Rosta Ferenc balatonszemesi plébános és Szőllősi Ferenc balatonboglári plébános. Az állam részéről megjelent Dr. Kocsis László megyei tanácselnök helyettes is.

Lékai püspök úr nagyon szép szentbeszédben szólt a nagyszámú hívősereghez. Röviden ismertette a puszta és Szent Kristóf kápolna történetét, majd nagyon kedves szavakkal hívta fel az autósok és motorosok figyelmét az udvarias és figyelmes vezetésre, és saját maguk és embertársaik testi épségére. A szentmise után következett a megjelent járművek megáldása a kijárat előtt. Nagyon kedves volt a sok mosolygó vezetőt és az autókban ülő egyéb hívek boldogságát és megelégedettségét látni. Főleg a külföldi vendégek értékelték a nap jelentőségét. A kirendelt közlekedési rendőrök alig győzték irányítani a nagy forgalmat, de a szentbeszéd hatása alatt igyekezett mindenki türelmes és udvarias maradni. Az ünnepség után a zamárdi plébános ebédre hívta meg a jelen volt papságot és Dr. Kocsis László megyei tanácselnök helyettest is. A szerény ebéd kellemes hangulatban folyt le, amit főleg Dr. Kocsis László finnországi és egyéb külföldön tapasztalt kellemes elbeszélései és visszaemlékezései fűszereztek.

Utoljára frissítve: 2024-01-24 16:18:14